De viktigste former for refselse av den som overtrer eller forsømmer militære tjenesteplikter eller forsømmer seg mot militær skikk og orden, er irettesettelse, frihetsinnskrenkning, bot og arrest («kakebu») i inntil 20 dager (lov av 20. mai 1988 om militær disiplinærmyndighet). Se også militær rettergang.