Melding, innberetning (om hendelse, utført oppdrag el.l.).