Avstand mellom gjentagelse av samme mønster ved mønsterpåtrykk på tapet, stoff o.l. Mønsterets rapport, som bestemmes av trykkvalsens omkrets, må tas hensyn til ved oppsetting av tapet og tilskjæring av stoff.