Rødeik, navn på flere amerikanske eikearter, f.eks. Quercus rubra, Q. coccinea og Q. palustris, som får sterkt rødfargede blad om høsten. Q. rubra er vanlig som parktre i Norge. Det blir et stort tre, opptil 20–25 m høyt og finnes av og til forvillet langs kysten.