Eik er en slekt av løvtrær i bøkefamilien. Eik er, sammen med einer, det treslaget i Norge som kan bli eldst. Eiketrær danner de tykkeste stammene av trær som finnes i Norge. Eiketrær er også viktige leveområder for en rekke arter av for eksempel sopp og insekter. Totalt finnes det omkring 450 arter i verden, de fleste i Asia og Amerika. Antall arter i Europa er om lag 27, og i Norge finnes to arter: sommereik, med kort bladskaft, og vintereik, med noe lenger bladskaft. Hele artikkelen

Ny artikkel