C3H4N2, 1,2-diazol, heterosyklisk forbindelse med svakt basisk karakter. Grunnsubstans for mange viktige organiske stoffer, særlig legemidler, f.eks. fenazon (antipyrin).