Putto, betegnelse for de små barn, med eller uten vinger, som forekommer i italiensk kunst fra ungrenessansen av. Putto er egentlig en omforming av de gotiske barneengler, som igjen går tilbake til antikkens eroter.