Putelava, finkornet lavabergart med putelignende strukturer. Slike puter dannes vanligvis ved avkjøling av lava under vann og er kjent fra midthavsryggene og andre magmatiske miljøer. Putelava dannes når mafisk til intermediær lava kommer til overflaten og avkjøles raskt slik at det dannes en lava tube med en tynn ytre glasshinne. Når trykket i lavatuben blir for stort sprekker glasshinnen, slik at en ny lavatube kan dannes. Denne prosessen medfører at det dannes et nettverk av tuber som ofte har et putelignende tverrsnitt. Putelava forekommer i flere ofiolitter som for eksempel i trondheimsfeltet, bergensbuene og på Bømlo