prosjektanalyse

Prosjektanalyse er en vurdering av ulike deler og resultater av et prosjekt, eller prosjektet som helhet.

Begrepet brukes som regel i betydning av en økonomisk vurdering av prosjekter. Denne typen prosjektanalyse er nærmest knyttet til de bedriftsøkonomiske fagområdene finans og regnskap.

Det kan skilles mellom forhåndsvurderinger (ex ante), underveis-vurderinger og sluttvurderinger (ex post). Sistnevnte gjøres etter at prosjektet er fullført og baseres tradisjonelt på regnskapstall.

Underveisvurderinger må baseres både på historiske regnskapstall og prognoser/estimater for den framtidige prosjektutviklingen. Et viktig begrep i underveisvurderinger av et prosjekt er "sunk cost".

Ex ante vurderinger gjøres i forkant, før prosjektet har startet, og skal være et hjelpemiddel for å analysere om et prosjekt forventes å bli lønnsomt, og dermed om det skal settes i gang. Tommelfingerregelen innen finans er at kun lønnsomme prosjekter skal igangsettes.

En prosjektanalyse, forstått som en lønnsomhetsanalyse, utføres ved å:

  1. Vurdere og beregne nødvendig investeringsbeløp (i en maskin etc.)
  2. Identifisere prosjektets framtidige kontantstrømmer
  3. Kalkulere/identifisere en passende diskonteringsrente
  4. Diskontere framtidige kontantstrømmer til nåverdi
  5. Finne netto nåverdi ved å summere de diskonterte framtidige kontantstrømmene og sammenholde dem med investeringsbeløpet

Dersom netto nåverdi er positiv, bør prosjektet gjennomføres.

Prosjektanalyse som beskrevet ovenfor brukes mest i privat sektor og andre virksomheter som har en lønnsomhetsorientering. Større prosjekter i offentlig sektor bruker gjerne kostnads-nytte analyse.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg