Tegning og bransjelære er et programfag i utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk. I faget inngår utførelse av enkle tegninger og dokumentasjon av produkter som produseres i bygg- og anleggsbransjen, og praktisk bruk av måleverktøy. Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregningsprogrammer inngår også i programfaget. Det samme gjelder regelverk og planlegging av tiltak i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet. Faget tar også for seg forholdet mellom de ulike yrkene som inngår i organisering og produksjon i bygg- og anleggsbransjen.