Studiespesialisering, studieforberedende, allmennfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring. Innenfor programmet kan det velges mellom fire programområder: formgivningsfag, realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi. Fullført og bestått treårig program gir generell studiekompetanse for opptak til universiteter og høyskoler. Erstatter fra 2006/07 studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.