Avanse, fortjeneste, forskjellen mellom salgspris på en vare og samme vares innkjøpspris pluss inngående frakt, toll osv. , eller mellom en bedrifts omsetning og inntakskostnadene av de solgte varene. Avansen uttrykkes oftest i prosent av inntakskostprisen.