Praktisk, som gjelder praksis (motsatt: teoretisk); formålstjenlig, effektiv; nevenyttig.