Praktikum, tidligere en forelesning i forbindelse med praktiske øvelser; nå universitetsprøve som skal vise en kandidats evne til å løse en oppgave i praksis, f.eks. i presteutdannelsen læretid med avsluttende prøve som skal vise kandidatens evne til å utføre en prests arbeid (praktisk-teologisk seminar).