Postfører, i eldre tider person som i offentlig oppdrag befordret post fra sted til sted, utstyrt med posthorn og våpen til vern mot overfall.