Porteføljemaker, håndverker som lager mapper, vesker, portemoneer o.l. Håndverksfaget er nå en del av salmakerfaget.