Portamento, bærende, i sang en sammenbinding av to toner ved hurtig glidning gjennom de mellomliggende toner. I instrumentalmusikk en slags glissando.