Pondus, vekt, kraft (i opptreden), ytre preg av autoritet og myndighet.