Heterofoni, enkel flerstemmighet som for eksempel fremkommer ved at et akkompagnerende instrument spiller samme melodi som solostemmen, men utstyrer den med forsiringer (triller, gjennomgangstoner og så videre) slik at det oppstår visse samklanger.