Tynn lufthinne som omgir enkelte voksne, vannlevende insekter; holdes på plass av små, korte hår, og gir insektet mulighet for ånding under vann.