Pile, på tekstiler myk, pelsaktig overflate av tråder som står opp.