Pilbukk, billeart i familien trebukker. En av verdens minste trebukker. Kroppen er brunlig, smal og 3–7 mm lang. Den lever under bark på løvtrekvister og importeres nå og da til Norge og andre land med flettverk av ubarkede kvister fra Sør- og Mellom-Europa. De går ikke på barkede kvister eller treverk.