Penselsvin, rødt penselsvin, Potamochoerus porcus, partået klovdyrart i svinefamilien. Et stort villsvin, noe mindre enn det europeiske, med pels som består av rødbrun bust. Fargen varierer fra rødt til svart, etter alderen. Hele kroppen er dekket av hår, som danner en manke langs ryggen. Navnet har den fått pga. de lange hårbørstene på ører og kinn. Kroppslengde 100–150 cm, skulderhøyde 65–95 cm, halelengde 30–40 cm og vekt 50–130 kg. Nattdyr som vanligvis lever i familiegrupper på 4–20 dyr. Livnærer seg av både plante- og dyrekost. Forekommer i tett vegetasjon; langs elver i skog, fuktig tresavanne og gressmark. Utbredt i det meste av Afrika sør for Sahara samt Madagaskar.