Pedagogisk, som gjelder pedagogikk; undervisnings-, oppdragelses-.