Parr er betegnelsen på ungfisk av laks og ørret. Parren lever oftest i elver og bekker, og har kroppsform og farger som gjøre dem godt kamuflert. Ofte har de noen mørke tverrgående flekker på kroppsiden – disse kalles oftest parrmerker.