Panama, variant av toskaft-binding med to eller flere varp- og vefttråder bundet likt ved siden av hverandre. Panamastoffer er mye brukt som dress- og draktstoffer.