Pakktren, tren tilhørende de enkelte avdelinger, inneholder bivuakkutstyr, reservemateriell og personlig utstyr som det ikke er umiddelbar bruk for.