Outsider, utenforstående, uinnviet; person uten spesiell fagkunnskap; en som ikke aksepteres av det gode selskap; veddeløpshest eller idrettsutøver som man ikke venter skal vinne, men likevel kan overraske; uventet konkurrent, tidligere ukjent deltager.