Orgelkoraller, slekt av koralldyr i ordenen bløtkoraller. De danner klumpformede polyppkolonier sammensatt av mange lange, parallelle, rørformede enkeltindivider. I hvert individ finnes et rørformet, rødt kalkskjelett. Fra individ til individ er rørskjelettet med jevne mellomrom sammenholdt av tverrstilte skjelettplater. Koloniskjeletter minner derfor om sammenstilte orgelpiper. Orgelkorallenes skjelettdeler er rødfarget, mens bløtdelene er grønne. Lever i varme hav. Vanlig orgelkorall, Tubipora hemphrichti, finnes i Indiske hav og Stillehavet.