Ordensbånd, sommerfuglslekt i familien nattfly. De har røde eller blå bånd som dekker deler av bakvingene. Larvene lever på løvtrær. Bare to arter er kjent i Norge, størst er blått ordensbånd, C. fraxini, med et vingespenn på 8–10 cm. Den er utbredt over nesten hele landet, og er ikke uvanlig. Rødt ordensbånd, C. nupta, er mindre med 67–78 mm vingespenn. Den er knyttet til kyststrøk av Sør-Norge.