Oraon, dravidisk folk i India, hovedsakelig i de nordvestlige delene av Chota Nagpur-platået foruten i Bengal og Assam; teller i underkant av 2 mill. mennesker (2006). De fleste bor i landsbyer og driver jordbruk og fedrift. Befolkningen er delt opp i klaner, og disse eksogame slektskapsgruppene danner fundamentet i samfunnet. Flertallet er hinduer, men det er også mange kristne. De har ingen skreven litteratur, men en rik folkediktning som W. G. Archer har samlet og oversatt (The Blue Grove, 1940).