Opisthodomos, rommet bak cellaen i et gresk tempel, dannet ved forlengelsen av cellaens langsider. Rommet er åpent ut mot tempelets bakside. I motsetning til tempelets forhall, pronaos, har opisthodomos ikke adgang til cellaen. Rent arkitektonisk sett danner opisthodomos et mer eller mindre symmetrisk motstykke til pronaos, men har på grunn av den manglende adgang til cellaen liten praktisk funksjon.