Oleandersvermer, sommerfuglart i familien tussmørkesvermere. Arten er broket farget i grønt og lyserødt og vingespennet er hele 9–12 cm. Den hører hjemme i Sør-Europa, men vandrer nå og da mot Norden. I Norge er den observert og fotografert i Oslofjord området etter 2010.