Nettselskapet eier og er ansvarlig for strømnettet og sørger for at strømmen fra den kraftleverandør du har valgt blir transportert til huset ditt. Nettselskapet har monopol på sine tjenester innenfor sitt geografiske område (konsesjonsområde). Du kan derfor ikke bytte nettselskap dersom du er misfornøyd med tjenestene deres. Årsaken til dette er at det vil være både ulønnsomt og lite pent å ha flere parallelle strømnett på samme sted.