Konsesjonsområde, eller forsyningsområde, er et nærmere bestemt geografisk område der et energiselskap (nettselskap, fjernvarmeselskap, gassverk e.l.) er gitt tillatelse til å bygge og drifte infrastruktur for levering av energi. Se områdekonsesjon.