Nettmagen, formageavsnitt hos drøvtyggere. Den er nærmest en utposning av fremre del av vomma (rumen), idet den kun er atskilt fra denne ved en tverrgående fold som strekker seg fra bunnen og et stykke oppover. Spiserøret munner inn i fremre vegg av nettmagen og fortsetter som en åpen renne (svelgrennen) ned til åpningen som leder inn i bladmagen (omasum). Ved første gangs svelging går fôret (særlig grovere fôr) videre til vomma, og støtes etter en tid opp i munnhulen igjen for å drøvtygges. Når det så svelges igjen, vil en god del synke til bunns i nettmagen som så ved sammentrekning bringer det videre til bladmagen.