Rumen, den største av drøvtyggernes fire mager. Se også drøvtyggere.