Nautisk instrumentmaker, yrkesutøver som produserer og reparerer nautiske og oseanografiske instrumenter. Et nautisk instrument brukes til navigasjon, mens et oseanografisk instrument oftest brukes i havforskningen. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve.