Nappa, garvet skinn fra lam, sau eller geit. Det ble opprinnelig brukt en kombinasjon av glacégarving (se glacéskinn) og vegetabilsk ettergarving i forskjellige variasjoner. Etter at kromgarving fikk innpass, brukes enten en kombinasjon av mineralsk og vegetabilsk garving, eller ren kromgarving, og produktet blir ofte kalt kromnappa.