Nakenspinner, sommerfuglart i familien bjørnespinnere. Vingene er halvgjennomsiktige og lyst grå med noen mørke tverrstriper. Vingespenn 20–24 mm. Arten flyr fra juni til august og er vanlig i Sør-Norge der larvene utvikles på stein- og stammevoksende lav.