Myrkråkefot, 5–10 cm lang, krypende art i kråkefotfamilien. Bladene er myke og buede, sporesamlingene er ustilkede og skiller seg lite fra resten av planten. Myrkråkefot er en amfi-atlantisk art som vokser på våt, næringsfattig myr og i tjernkanter nord til Nordland.