Myomer, muskelsegment som utgjør byggeenhet i den segmentert ordnede kroppsmuskulaturen hos lansettfisk og lavere virveldyr (f.eks. rundmunner og fisk, amfibielarver). Segmentene er oppbygd av tverrstripete muskelfibrer med lengdeakse som i hovedsak faller sammen med dyrets akseskjelett. Segmentene er innbyrdes atskilt og holdes sammen av tynne bindevevshinner (myosepter) på tvers av akseskjelettet. Antall myomerer stemmer overens med antall virvler i akseskjelettet og alternerer med dem. Myomerer har ofte innviklet form hos voksne dyr, de kan stikke inn i hverandre som kremmerhus. Hos høyerestående virveldyr gjennomgår fosteret utviklingsstadier som viser anlegget til kroppsmuskulatur tydelig ordnet i segmenter.