Multimediahandel, omsetning av varer og/eller tjenester, der flere distribusjonskanaler benyttes. Et eksempel er Hennes & Mauritz, som, i tillegg til salg av klær gjennom sine butikker, også driver katalog-, postordre- og e-handel.