MTB, lett, hurtiggående krigsfartøy med torpedoer som hovedvåpen. I Sjøforsvaret er betegnelsen motortorpedobåt gått av bruk, og typen kalles torpedobåt eller missiltorpedobåt hvis den også fører missiler (raketter).