Molokøgle, krypdyrart i agamfamilien. Den er ca. 20 cm lang, flat, grå-gul med rødlige flekker, og har sterkt utviklede hudtorner over hele kroppen. Lever av maur. Er fredelig og harmløs, men kalles på grunn av sitt utseende ofte for torndjevel eller piggdjevel. Forekommer i tørre, sandige fjelltrakter i midtre og vestlige Australia.