Modifisere, gjøre mindre endring på; forandre litt; avpasse; tillempe; foreta en modifikasjon.