Moderlut er i kjemien den væsken som blir igjen etter at et stoff delvis er krystallisert ut av en løsning. Væsken forarbeides som regel videre ved inndamping.