Modakryl, (av modifisert akryl), generisk betegnelse for syntetisk tekstilfiber av lineære makromolekyler hvis kjede er bygd opp av mer enn 50 % og mindre enn 85 % akrylnitril; mange felles egenskaper med akrylfibrer. Den viktigste forskjell mellom dem er at modakrylfibrene ikke er så brennbare som akrylfibrene. Modakrylfibrene forkulles som oftest når de kommer i kontakt med flammer, de underholder ikke forbrenningen og er selvslokkende. På grunn av deres relativt lave brennbarhet og at de samtidig har en god motstandsdyktighet mot sollys, egner modakrylfibrene seg godt til gardiner og andre dekorasjonstekstiler. De brukes også en del til kunstpels. Må imidlertid behandles forsiktig fordi enkelte typer stivner og misfarges ved for sterk oppvarming.