Mittel, skriftstørrelse på 14 punkt, en grad større enn cicero.