Millioktav, forkortet MIO eller mo, 1/1000 oktav, måleenhet for nøyaktig bestemmelse av intervallavstand. Det tempererte halvtonetrinn utgjør f.eks. 831/3 MIO.